Tidligere turer/kurs

2016  

Mosesamling i Engerdal, Hedmark

Mosesamlingen ble i lagt til Engerdal i Hedmark. Fra 7.-11. september oppholdt 20 moseinteresserte seg på Johnsgård turistsenter ved Langsjøen i Sømådalen. Derfra ble det dagsturer i hele Engerdal. Vi besøkte fjellet, kalkrike granskoger, både fattige og rike myrer, elver og bekker. Vi letet opp mange nye arter fra Engerdal, som fra før av var dårlig undersøkt hva gjelder moser. I tillegg ble det også en del nye artsprikker på Hedmarkskartet og flere rødlistede arter ble funnet. 

 

Bestemmelseskurs med fokus på pleurokarper

Moseklubben arragerte ei samling i Bø i Telemark 19.-22. mai med hovedfokus på pleurokarpe moser. Fredag og lørdag ble det kartlagt moser i Bø og Seljord kommuner, men søndagen ble viet til artsjakt i regi av Sabima da Biomangfolddagen 2016 ble markert. Det endte med at Bø kommune vant kommunekonkurransen av Artsjakten. Etter denne helga er det nå i følge Artskart, 358 mosearter i Bø kommune. Blant annet huldrebekkemose Hygrohypnum montanum (VU), grønnsko Buxbaumia viridis (NT) og Hygrohypnum subeugyrium (DD).

 

2015

Bestemmelseskurs i Trondheim (Levermoser og torvmoser)

Moseklubben avholdt bestemmelseskurs av levermoser og torvmoser i Trondheim 13.-15. november. En dag ble viet trovmosene, mens en dag ble fylt med levermoser. All bestemming ble gjort med stereolupe og mikroskop inne på lab. Kjell Ivar Flatberg var kursholder på torvmosene og han hadde samlet inn rikelig med både arter og materiale. Her var mulighetene gode for å få med seg bredden av Norges torvmoser. Søndag var det Kristian Hassel som lærte bort levermoser. Mange slekter var representert med en eller flere arter og man fikk en god oversikt over levermosene. Kristin Wangen og Magni Olsen Kyrkjeeide assisterte. Kurset ble avholdt i Realfagsbygget, NTNU, ved Gløshaugen campus.

  

Kartlegging av moser i Bø - oppstart

23.-25. oktober hadde Moseklubben en samling i Bø. Det ble satt i gang et nytt prosjekt der det skal kartlegges så mange mosearter som mulig i Bø kommune i løpet av de kommende årene. Kartleggingen foregår innenfor 1x1 km ruter der meningen er å fange opp et bredt spekter av naturtyper. Om lag 25 moseinteresserte var samlet i Bø til kartlegging denne helga. Hittil er 478 funn av i alt 203 forskjellige arter registrert i Artsobservasjoner.

  

Mosesamling på Vestlandet

I september (9. til 13.) gikk årets hovedsamling til på Avlsgården ved Baroniet i Rosendal, Kvinnherad kommune. I alt var 34 moseinteresserte fra Norge og Sverige samlet. Det var veldig hyggelig at flere fra «Mossornas vänner» i Sverige avla oss et besøk. Det er hittil registrert 1048 funn av moser i Kvinnherad kommune i løpet av samlinga fordelt på 329 ulike arter.

  

Schistidium-work shop

Med en av verdens ledende ekspert på denne slekta, Hans H. Blom på laget arrangerte vi workshop i Lier- og Drammensområdet i pinsehelga (21.-24. mai). Hele 16 deltakere var med på turen og de fleste av oss drømte om å komme over den berømte "kneika" når det gjelder bestemmelse av blomstermoser. På dagtid studerte vi blomstermosene i deres naturlige habitater, mens kveldene ble brukt på å studere dem under lupe og mikroskop innendørs.

   

2014

Mikroskopikurs i Ås

Moseklubbens første kurs ble avholdt ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås fra 21.-23. november 2014. Hele 22 lærevillige, både nybegynnere, studenter og mer erfarne mosekikkere, kom for å få dreisen på mikroskopiering. 130 moser hadde blitt samlet inn, så deltakerne hadde en rikholdig meny å velge fra. I tillegg ble det avholdt flere forelesninger med fokus på arbeidsteknikk eller moseslekter/-familier. Lørdag kveld ble det avholdt quiz hvor en av oppgavene var å kjenne igjen art kun ved å se på utbredelseskart fra Artsdatabanken.

  

Mosesamling i Saltdal

Moseklubbens tredje samling fant sted i Saltdal i Nordland i august 2014. Dette er et yndet mål for de fleste botanikere, men mosefloraen i området var til nå ikke så godt kjent. Til sammen 16 deltakere ble med på turen, deriblant to dankser. Selv om hovedsamlinga varte fra torsdag til søndag kom de fleste deltakerne allerede mandag og tirsdag. Rikmyr, kalkrik fjellhei, rike kilder og bekkekløft sto på menyen. På turen ble blant annet skåldraugmose Anastrophyllum cavifolium (VU), kysttettmose Molendoa warburgii (VU) og knattmose Gyroweisia tenuis (NT) observert og samlet. 

     

2013

Mosesamling i Jotunheimen

Gudbrandsdalen og Jotunheimen var destinasjonen for mosesamlingen i 2013. Ca. 20 moseentusiaster møttes også dette året i august. Første dag foregikk i høyden. Gruppa delte seg i to, den ene litt sprekere enn den andre. Vi fikk med oss sjeldne bladmoser som høknausing Grimmia fuscolutea, toppknausing Grimmia mollis og skeibekkemose Hygrohypnum cochlearifolium. Neste dag gikk i sporene etter gamle moselegender som Ingebrigt Hagen og Sophie Møller og fant da skiferbustehette Orthotrichum laevigatum, piggpistremose Cephaloziella phyllacanta, tannpistremose Cephaloziella massalongi og koppersigdkismose Mielichhoferia mielichhoferiana. Lørdag kveld ble gruppa enig om å etablere Moseklubben som en av Norsk Botanisk Forenings grunnorganisasjoner.

     

2012

Mosesamling i Skien 

August 2012 møttes i underkant av 30 moseentusiaster i Grenlandsområdet. Det ble fire regntunge dager, men topp steming og stor interesse for å sette i gang arbeidet med å starte en interesseorganisasjon for moseinteresserte i Norge. Allikevel fikk samtlige deltakere i det minste med seg de to nålkapselmosene vi har i Norge (gulnål Phaeoceros carolinianus og svartnål
Anthoceros laevis) på en gjørmete kornåker. Siste dagen fikk også de mest utholdende (eller de som ikke hadde et tidlig fly å rekke) den meget sjeldne levermosen blåband Metzgeria fruticulosa i en bøkeskog utenfor Larvik. Turen var en suksess og gjengen ble enig om å møtes igjen neste år, til da skulle også en utvalgt gruppe komme med et forslag til etablering av en moseklubb.