Nyheter

 • Moseeksursjoner i Fredrikstad

  I samarbeid med Østfold Botaniske Forening blir det to moseekskursjoner i Fredrikstad i vår. Kåre Lye skal lede begge turene.

   

  Torsdag 26. mars kl. 16.30. Mosetur til Vetatoppen i Borge (Fredrikstad) primært for å studere Leucobryum juniperoideum og Campylopus subulatus. Frammøte på parkeringen ved Vardevegen.

   

  Torsdag 23. april kl. 17. Skjærgårdstur til Lyngholmen i Onsøy (Fredrikstad): Av sjeldne moser som ble funnet her for 120 år siden kan nevnes Drepanocladus lycopodioides og Campylopus pyriformis, som vi håper å gjenfinne. Møteplass Helleskilen (eller Øienkilen) for båtskyss. Påmelding pga båtskyss til Rune Aae 41011885.

 • Workshop: Blomstermoser i Drammen

  Moseklubben inviterer til Schistidium (blomstermose)-workshop i Drammensområdet 21.-24. mai. Oppmøte torsdag kveld og avslutning tidlig ettermiddag søndag. Vi er så heldige å ha med Hans H. Blom som kursleder. Hans har mye av æren for at blomstermoseslekta inneholder så mange arter som den gjør i dag, og har blant annet beskrevet mange av artene.

  Dette er et kurs for viderekommende og man bør fra før kunne gjenkjenne en blomstermose om man ser en dersom man vil ha maksimalt utbytte av dette opplegget. Det vil bli brukt mye tid i felt og noe på lab på kveldene. Fokus vil være på å skille de ulike artene i felt.

  Vi trenger en foreløpig oversikt over hvor mange som ønsker å være med på dette, senest innen 1. mars! Vi kommer tilbake med mer informasjon om overnatting og annet etter hvert.

  Gi tilbakemelding til torbjorn @ biofokus.no