Nyheter

 • Innbydelse til Moseklubbens årlige samling 2015

  Moseklubben inviterer til mosesamling i Rosendal onsdag 9. til søndag 13. september 2015. Samlinga vil samkjøres med siste innsamlingstur i et pågående Artsprosjekt i regi av Artsdatabanken.  

     

  Overnattingen vil finne sted påBaroniet Rosendal i Hardangerfjorden, der de har 37 sengeplasser. Prisen for turen vil være rundt 2800 kr per person for hele oppholdet, endelig pris kommer snart. Dette dekker overnatting, frokost, niste, middag og leie av seminarsal der vi ser på funnene om ettermiddagen/ kvelden. Moseklubben har mulighet til å sponse studenter noe. Reisen til Rosendal må organiseres av hver enkelt. Vi er avhengige av noen biler, som kanskje kan leies på flyplassen i Bergen om vi ikke får med oss noen lokale. 

    

  Vi kommer til å bruke en dag i Varaldsøy der er det funnet Syntrichia montana, Dicranum viride, Harpalejeunea molleri, samt mulighet for å finne andre interessante arter, en dag rundt Rosendal der det er funnet Habrodon perpusillus, Hedwigia integrifolia, Herbertus stramineus, Rhynchostegiella tenella og en dag opp mot fjellene på jakt etter Anastrophyllum donnianium, Heterocladium wulfsbergi, Hyocomium armoricum.

    

  Påmelding og spørsmål rettes til Mari Jokerud fortløpende og senest innen 1. august (mari.jokerud (at) uib.no). De37 første får plass på Baroniet Rosendal, mens resten må ordne annen overnatting i området. Vi må fylle opp Baroniet før annen overnatting kan velges på grunn av at de egentlig har steng for sesongen men holder dørene åpne for oss. Kontonummer for innbetaling av overnatting kommer snart.

     

  Vi ønsker alle velkommen til mosetur!

 • Årets mosesamling

  Hold av onsdag 9. til søndag 13. september. Da vil nemlig Moseklubben avholde sin årlige samling. I år går turen til Rogaland. Detaljene er ennå ikke helt på plass, men Karmøy, Hjelmeland og Tysvær er kommunene vi skal besøke. 

  Invitasjon vil komme til Moseklubbens medlemmer på mail noen dager før vi åpner opp for påmelding fra andre. God grunn til å melde seg inn nå om du vil delta, men ikke er Moseklubbenmedlem (Bli medlem). 

 • Moseeksursjoner i Fredrikstad

  I samarbeid med Østfold Botaniske Forening blir det to moseekskursjoner i Fredrikstad i vår. Kåre Lye skal lede begge turene.

   

  Torsdag 26. mars kl. 16.30. Mosetur til Vetatoppen i Borge (Fredrikstad) primært for å studere Leucobryum juniperoideum og Campylopus subulatus. Frammøte på parkeringen ved Vardevegen.

   

  Torsdag 23. april kl. 17. Skjærgårdstur til Lyngholmen i Onsøy (Fredrikstad): Av sjeldne moser som ble funnet her for 120 år siden kan nevnes Drepanocladus lycopodioides og Campylopus pyriformis, som vi håper å gjenfinne. Møteplass Helleskilen (eller Øienkilen) for båtskyss. Påmelding pga båtskyss til Rune Aae 41011885.

 • Workshop: Blomstermoser i Drammen

  Moseklubben inviterer til Schistidium (blomstermose)-workshop i Drammensområdet 21.-24. mai. Oppmøte torsdag kveld og avslutning tidlig ettermiddag søndag. Vi er så heldige å ha med Hans H. Blom som kursleder. Hans har mye av æren for at blomstermoseslekta inneholder så mange arter som den gjør i dag, og har blant annet beskrevet mange av artene.

  Dette er et kurs for viderekommende og man bør fra før kunne gjenkjenne en blomstermose om man ser en dersom man vil ha maksimalt utbytte av dette opplegget. Det vil bli brukt mye tid i felt og noe på lab på kveldene. Fokus vil være på å skille de ulike artene i felt.

  Vi trenger en foreløpig oversikt over hvor mange som ønsker å være med på dette, senest innen 1. mars! Vi kommer tilbake med mer informasjon om overnatting og annet etter hvert.

  Gi tilbakemelding til torbjorn @ biofokus.no