Nyheter

< Back to all posts
  • Turprogram 2018

    27. - 31. juli 2018. Nordisk bryologisk forenings årlige tur med årsmøte går i år til Dovrefjell med base på Hjerkinn. Spørsmål rettes til Kristian Hassel kristian.hassel@vm.ntnu.no

    16. september 2018. Østlandsavdelingen i NBF og Moseklubben arrangerer helgetur til Østmarka ved Oslo. Spørsmål rettes til Marte Olsen marte.olsen90@gmail.com

    26. - 28. oktober 2018. Åkermoser og kalkmoser ved Oslofjorden. Sted ikke endelig fastlagt, men det er sannsynlig med Tyrifjordområdet. Spørsmål rettes til Torbjørn Høitomt torbjorn@biofokus.no

    Spørsmål av mer generell art kan rettes til Moseklubben moseklubben@gmail.com