Moselitteratur

Her følger en liste over nyttig bestemmelseslitteratur for moser.

   

Levermoser:

   

Illustrated Flora of the Nordic Liverworts and Hornworts (Kell Damsholt)

Utgitt: 2002 og 2009 engelsk

Dette er «bibelen» for levermoser I Norden. Alle arter er svært nøye behandlet og illustrasjonene er flotte. Både hovednøkkel og nøkkel til hver slekt.

Kan kjøpes her:

http://www.oikosoffice.org/webshop/bookshop

   

The Liverwort Flora of the British Isles (Paton)

Utgitt: 1999 engelsk

Dekker de fleste norske arter. Bra supplement til Damsholts flora. Både hovednøkkel og nøkkel til hver slekt.

Kan kjøpes her:

http://www.nhbs.com/the_liverwort_flora_of_the_british_isles_tefno_60326.html

    

Bladmoser:

   


Nationalnyckeln: Bladmossor: Kompaktmossor kapmossor (Hallingbäck m.fl.)

Utgitt: 2008 svensk

Nationalnyckeln: Bladmossor: Sköldmossor–blåmossor (Hallingbäck m.fl.)

Utgitt: 2006 svensk

Nationalnyckelen: Skirmossor-baronmossor. Bryophyta: Hookeria–Anomodon (Hedenäs)

Utgitt: 2014 svensk 

Disse tre bindene dekker nesten alle bladmosene og er svært godt egnet både for nybegynnere og viderekommende. Det finnes egen nøkkel for hver slekt samt slektsnøkkel for alle pleurokarpene.

Kan kjøpes her:

http://www.nationalnyckeln.se/sv/bestall_bocker/

http://www.naturbokhandelen.no/Boker/Nationalnyckeln/VL_L/SO_Tittel

    

Illustrated Flora of Nordic Mosses (Elsa Nyholm) 4 bind engelsk

Bind. 1 (1987) Fissidentaceae Seligeriaceae.

Bind. 2 (1990) Pottiaceae Splachnaceae Schistostegaceae.

Bind. 3 (1993) Bryaceae Rhodobryaceae Mniaceae Cinclidiaceae Plagiomniaceae.

Bind. 4 (1998) Aulacomniaceae Maesiaceae Catoscopiaceae Bartramiaceae Tammiaceae Encalyptaceae Grimmiaceae Hedwigiaceae Orthotrichaceae

Dette verket dekker alle omtrent de samme som de to første bindene av Nationalnyckeln, men inneholder noe mer detaljerte beskrivelser av artene. Nøkkel for alle slektene.

Det finnes i tillegg 3 eldre bind av 1. utgave av dette bokverket som dekker resten av mosene. Disse er imidlertid gamle og for lengst gått ut av salg.

Kan kjøpes her:

http://www.oikosoffice.org/webshop/bookshop

            

The Moss Flora of Britain and Ireland (Smith) 

Utgitt: 2004 engelsk

Dekker alle britiske bladmoser og dermed de fleste norske (men det mangler akkurat så mange av de norske artene at det er litt irriterende). Men viktig bok som dekker artene som mangler i Nationalnyckeln og Nyholm sin nye serie. Svart-hvitt illustrasjoner og gode nøkler. Både hovednøkkel og nøkler for hver slekt.

Kan kjøpes her:

http://www.nhbs.com/the_moss_flora_of_britain_and_ireland_tefno_23608.html

      

Norges torvmoser (Flatberg)

Utgitt: 2014 norsk

Helt ny praktbok som omfatter alt du ønsker å vite om torvmoser i Norge. Løp og kjøp!

Kan kjøpes her:

http://www.akademikaforlag.no/content/norges-torvmoser

     

L. Hedenäs. The European species of the Calliergon-Scorpidium-Drepanocladus complex, including some related or similar species. Meylania 28:1-116

Utgitt: 2003 engelsk

Ut utvalg bladmoser som foreløpig ikke dekkes av de to verkene over. Gode beskrivelser og nøkler. Ikke for nybegynnere.

Bestilles ved å sende e-post til denne mannen:

Alberto Spinelli Contrada Mornée 80, 6984 Pura Tel. (Fax) 091 600 95 55 (59)

sekretariat @ bryolich.ch

      

Levermoser og bladmoser:
      

Mossor : en fälthandbok (Hallingbäck)

Utgitt: 1985 svensk

Bra bok for nybegynnere og viderekommende. Hovednøkkel til alle moser og nøkkel til alle slekter (i hvert fall i én av utgavene). Alle arter dekkes av nøklene, men bare et utvalg er ytterligere beskrevet. Litt gammel nomenklatur.

Denne boka er dessverre utgått, men kommer trolig i nytt opplag snart.

(Gamle utgaver finnes vanlig i omløp i Norge)

          

Mosses and Liverworts of Britain and Ireland: A Field Guide (Atherton m.fl. British bryological society)

Utgitt 2010 engelsk

Flott bok i feltformat med gode fargebilder. Arten dekker mange norske arter, men ikke alle, noe man heller ikke kan forvente av en feltflora.

Kan kjøpes her: http://www.nhbs.com/mosses_and_liverworts_of_britain_and_ireland_tefno_163513.html