Mosebloggen

Category
< Back to all posts
 • Månedens art - grannlommemose

  Skrevet av John Gunnar Brynjulvsrud

  I slekten lommemoser Fissidens fins det i dag 13 arter i Norge hvorav 12 av disse har registrerte forekomster på fastlandet. Én av disse, elvelommemose Fissidens crassipes, er imidlertid senest registrert i 1884 i Vestfold (Artsdatabanken, 2017a, 2017b). Lommemoser er av varierende størrelse, fra knøttsmå (få mm) og opptil 15 cm. Fargen er som regel en variant av grønn, innimellom med gule eller brune fargetoner. Typisk for lommemosene er at de har flate, fjærlignende skudd. Bladene har en ekstra bladplate festet på nerven som er foldet slik at den danner en lommelignende struktur. Dette er unikt innen familien Fissidentaceae. De fleste artene er varmekjære og vokser i mer eller mindre fuktige miljøer, gjerne på leire eller kalkstein (Hallingbäck & von Knorring, 2006). 

  Grannlommemose Fissidens pusillus. Foto: J.G. Brynjulvsrud

  Grannlommemose Fissidens pusillus (Wilson) Milde er en liten art med 3-5 bladpar fordelt på 2-7 mm lange skudd, i sjeldne tilfeller opp mot 1 cm. Bladene øverst i skuddet er omtrent 4-6 ganger så lange som brede. Bladene har en kantlist bestående av langsmale celler og denne er 1-2 celler bred. I bladspissen fins noen få enkeltstående tenner. Bladcellene er tynnveggede og er 10-15 µm brede. Bladnerven slutter litt før bladspissen og er grønn, brun eller rødaktig i fargen. Grannlommemose kan være både sam- og særbu og hann- og hunnorganene sitter i skuddspissen. Sporehus forekommer ofte og er smalt ovale, slette, opprette eller svakt bøyd, og sitter på en 0,2-0,4 cm lang stilk som er festet i skuddspissen. Peristomet er gult. 

  Grannlommemose kan forveksles med pyslommemose Fissidens gracilifolius men denne har mer langsmale blad i øverste del av skuddet, og mer gradvis avsmalnende bladspisser. Grannlommemose kan også forveksles med F. rufulus men denne er i Norden kun kjent fra Skåne fra slutten av 1800-tallet. Denne har dessuten bredere kantlist og mindre bladceller (Hallingbäck & von Knorring, 2006). 

  Øverst: Skudd av grannlommemose Fissidens pusillus. Midten: Blad av grannlommemose. Nederst: Blad av grannlommemose (ungt skudd). Foto: J.G. Brynjulvsrud

  Grannlommemose er oftest å finne ved bekker og elver, og vokser på fuktig, gjerne periodevis oversvømt stein og blokk, sjeldnere på skyggefulle bergvegger. Substratet er ofte lett forvitrelig grønnstein eller sandstein, men kan også være betong og kalkstein (Hallingbäck & von Knorring, 2006). Grannlommemose er i den seneste rødlisten vurdert som sårbar (VU) på bakgrunn av pågående bestandsreduksjon som følge av habitatpåvirkning f.eks. ved vassdragsutbygging, oppdemming og flomsikring (Hassel et al., 2015; Henriksen & Hilmo, 2015). Grannlommemose har spredt utbredelse på fastlandet i Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Rogaland, Hordaland, Sør- og Nord-Trøndelag (Artsdatabanken, 2017b). 

  Kilder:

  Artsdatabanken. (2017a). Artsdatabanken. Retrieved April 29, 2017, from http://www.artsdatabanken.no/

  Artsdatabanken. (2017b). Artskart. Retrieved April 29, 2017, from http://artskart.artsdatabanken.no/

  Hallingbäck, T., & von Knorring, P. (2006). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Sköldmossor- kapmossor. Bryophyta: Buxbaumia - Leucobryum. Uppsala: ArtDatabanken, SLU.

  Hassel, K., Blom, H. H., Høitomt, T., & R., H. (2015). Moser (Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta). Norsk rødliste for arter 2015. Retrieved from http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Moser

  Henriksen, S., & Hilmo, O. (2015). Norsk rødliste for arter 2015. Retrieved from http://data.artsdatabanken.no/Rodliste