Mosebloggen

Category
< Back to all posts
 • Månedens art - hårkurlemose

  Skrevet av John Gunnar Brynjulvsrud

  I slekten kurlemoser Didymodon fins 121 arter hvorav 16 av disse fins i Norden. Av disse 16 opptrer 12 i Norge. Dette er små til mellomstore moser, som vokser i tuer i brune til gulgrønne nyanser. Voksestedet er vanligvis kalkholdig og forholdsvis tørt, men visse arter foretrekker fuktige miljøer. Bladene har ofte smalt tilbakebøyde bladkanter og en nerve som når helt ut i bladspissen. 

  Hårkurlemose Didymodon icmadophilus. Foto: J.G. Brynjulvsrud

   

  Hårkurlemose Didymodon icmadophilus (Müll.hal.) R.H.Zander er en relativt liten akrokarp mose som vokser i mørke brungrønne til brune tuer med skudd på opptil 2 cm. Den er vurdert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter 2015 på bakgrunn av liten populasjon og pågående populasjonsreduksjon. Den kan være vanskelig å oppdage i felt da den gjerne vokser på flater sammen med andre tuedannende moser. Bladene er små og stive, opprette som fuktige, tiltrykte som tørre, eggerunde ved basis og smalner av mot en langt tilspisset bladspiss. Bladkanten er tilbakebøyd i bladets nedre halvdel. Nerven er kraftig (50-80 µm bred) og forholdsvis langt utløpende. På oversiden av nerven fins relativt korte celler. I øvre del av bladet er bladplatens celler tykkveggede og uregelmessig triangulære til runde til kvadratiske (9-10 µm brede). I nedre del av bladet nær nerven fins noen få rektangulære celler. Stengelen har sentralstreng. Sporehus forekommer meget sjelden, men er i så tilfelle opprett, avlangt elliptisk og sitter på en 1 cm lang stilk.

  Øverst: Hårkurlemose Didymodon icmadophilus blad. Nederst: Tverrsnitt av hårkurlemose-blad. Foto: J.G. Brynjulvsrud

   

  Hårkurlemose vokser i fuktige miljøer på kalkholdige klipper, blokker og steiner ved vassdrag og fosser. Voksestedet kan gjerne oversvømmes periodevis. I Norge har den tyngdepunktet i sin utbredelse i indre og høyereliggende strøk, men er observert ved kysten i bl.a. Østfold, Telemark, Hordaland og Nord-Trøndelag. 

  Hårkurlemose kan forveksles med glanskurlemose Didymodon acutus, men denne vokser på tørre lokaliteter og nerven er kortere utløpende.

  Kilder:

  Hallingbäck, T., Lönnell, N., Weibull, H., Von Knorring, P., Korotynska, M., Reisborg, C., & Birgersson, M. (2008). Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Bladmossor: Kompaktmossor-kapmossor. Bryophyta: Anoectangium-Orthodontium. Uppsala: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

  Hassel, K., Blom, H. H., Høitomt, T., & R., H. (2015). Moser (Anthocerotophyta, Marchantiophyta, Bryophyta). Norsk rødliste for arter 2015. Retrieved from http://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Artsgruppene/Moser

  Henriksen, S., & Hilmo, O. (2015). Norsk rødliste for arter 2015. Retrieved from http://data.artsdatabanken.no/Rodliste

  Hill, M. O., Bell, N., Bruggeman-Nannenga, M. a., Brugués, M., Cano, M. J., Enroth, J., … Söderström, L. (2006). An annotated checklist of the mosses of Europe and Macaronesia. Journal of Bryology, 28(3), 198–267. https://doi.org/10.1179/174328206X119998

  Nyholm, E. (1981). Illustrated moss flora of Fennoscandia Fasc. 1-6. Swedish Natural Science Research Council. Lund.