Lenker

Moseklubben sin Facebook-gruppe

Moser i Norge

Andre moseorganisasjoner

Nordic Bryological Society (NBS)

Bryologikredsen

Mossornas Vänner

British Bryological Society (BBS)

International Association of Bryologists (IAB)

  

Databaser

Artsdatabanken (Norge)

Artdatabanken (Sverige)

  

Mosebilder på nett

http://www.milueth.de/Moose/index.htm

http://helgegg.net/  

Moseblogger

http://internationalassociationofbryologists.blogspot.no/

http://www.bryophytesurveys.co.uk/