Bli medlem

Moseklubben er en av grunnorganisasjonene i Norsk Botanisk Forening (NBF) så medlemskap hos oss forutsetter medlemskap hos NBF. Det er dessverre ingen magisk knapp du kan trykke på for å bli medlem, men fortvil ikke, her kommer fremgangsmåten:

   

Allerede medlem i NBF

Dersom du allerede er medlem av NBF, kan du ganske enkelt sende en mail til post(at)botaniskforening.no og skrive at du vil bli medlem. De har også et endringsskjema på sine nettsider. Oppgi hva slags type medlemskap du skal ha. Ulike medlesskapstyper kan du lese mer om på denne siden. Dersom du vil bli A- eller B-medlem blir du først og fremst medlem i Moseklubben. Dersom du her hovedmedlem i en annen grunnorganisasjon og gjerne vil fortsette med det blir du C-medlem hos oss.

  

Ikke medlem av NBF

Dersom du ikke allerede er medlem i NBF kan du melde deg inn ved å bruke innmeldingsskjemaet på denne siden. Du velger da Moseklubben som medlemsorganisasjon. Du blir da hovedmedlem hos oss. Du kan velge om du vil være A- eller B-medlem. A-medlemmer får tilsendt NBFs tidsskrift Blyttia. Det er stadig vekk moseartikler lese i Blyttia.

  

Priser

A-medlemskap: 382 kroner

B-medlemskap: 150

C-medlemskap: 100

Informasjon om ulike medlemskap kan du lese her.