Nyheter

 • Mosetur til Østmarka

  Vi drar inn til et område ved Skålsjøen i Østmarka med interessante moser.

  Det blir kupert og noe uryddig skogsterreng og stedvis sumpskog der vanntette turstøvler eller gummistøvler er nødvendig. 

  Ta med mat og drikke til en lang tur. Ta også med lupe og gjerne GPS og registreringsskjema med tanke på kartlegging. Oppmøte/parkering: Bysetermåsan (avkjøring fra fylkesvei 155 ved Fjell) 

  Offentlig transport: Buss 550 fra Oslo Bussterminal kl. 09.15 til Nordliveien holdeplass kl. 09.47. Sjekk www.ruter.no ved avreise fra andre steder. Avtal med turleder for videre skyss fra Nordliveien holdeplass.

  Turledere: Marte Olsen (900 87 791) og Dag Hovind (450 39 237)

 • Turprogram 2018

  27. - 31. juli 2018. Nordisk bryologisk forenings årlige tur med årsmøte går i år til Dovrefjell med base på Hjerkinn. Spørsmål rettes til Kristian Hassel kristian.hassel@vm.ntnu.no

  16. september 2018. Østlandsavdelingen i NBF og Moseklubben arrangerer helgetur til Østmarka ved Oslo. Spørsmål rettes til Marte Olsen marte.olsen90@gmail.com

  26. - 28. oktober 2018. Åkermoser og kalkmoser ved Oslofjorden. Sted ikke endelig fastlagt, men det er sannsynlig med Tyrifjordområdet. Spørsmål rettes til Torbjørn Høitomt torbjorn@biofokus.no

  Spørsmål av mer generell art kan rettes til Moseklubben moseklubben@gmail.com

 • Mosesamling i Skibotn

  Årets mosesamling avholdes i Skibotn i Troms fra 23. til 27. august. Det blir overnatting på feltstasjonen i Skibotn og oppholdet inkludert mat koster ca. 2000 kroner. I tillegg kommer reiseutgifter. Dersom du vil være med på turen, send en epost til moseklubben (at) gmail . com så fort som mulig.

 • Moseklubbens fete 2017-konkurranse

  I år kan du bli premiert dersom du er den i Moseklubben som samler mest fettmose. Moseklubben har utpekt fettmose Aneura pinguis som årets art for 2017. Årsaken til at akkurat denne er valgt er at fettmose har vist seg å ikke være ett fett. Fettmose er faktisk mange forskjellige arter som foreløpig ikke er beskrevet. Moseklubben og NTNU Vitenskapsmuseet trenger derfor din hjelp til jobben med å rydde opp i fettmoseproblemet. Du kan bidra ved å sende belegg av fettmose til Kristian Hassel ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Om du har mulighet er det fint om du teller antall oljelegemer i cellene og skriver antallet på konvolutten du sender mosen inn i. Dette gjør jobben videre lettere. Om du ikke har utstyr eller kunnskap om hvordan dette gjøres kan du  gjerne sende inn mosen allikevel. For hver fettmose du sender til Kristian vil du få ett nytt lodd i det store fettmoselotteriet. Når året er omme trekker vi en heldig vinner. Premien er en skikkelig fet mosebok!

   

  Under er to eksempler som viser variasjon i størrelse og ulike miljøer for fettmose. Bildene er tatt av Kristian Hassel.

   

   

  God fettmosejakt!

 • Vestlandstur

  I april blir det mosetur til Nordvestlandet. Turen går til Fræna kommune og overnattingen blir på Hustadvika Gjestegård. Turen blir fra 20.-23. april, med oppmøte torsdag kveld. Det blir feltturer fredag og lørdag, og en liten tur søndag for de som har anledning. På kveldene blir det artsbestemming innendørs. Ta med stereolupe/mikroskop om du har. 

  Påmelding til moseklubben @ gmail.com så fort som mulig. Spørsmål kan sendes til samme epostadresse.